Özel Patoloji-I, Set 01

KONU

Not, Resim, Şekil

Genel Bilgiler, Ders Planı, Kaynaklar, Sınav Örneği Ders planı, İnternet Kaynakları, Uygulama Planı, Preparat Listesi, Sınav Örneği, Gray Book
Sindirim Sistemine giriş, Ağız Boşluğu Anomalileri Boşluklu Organ Mikro Morfolojisi, Craniofacial anomaliler, Kongenital anomali insidansı, teratojen viruslar

Özel Patoloji-I, Set 02

KONU

Not, Resim, Şekil

Stomatitis'ler Stomatitis vesicularis, Stomatitis erosiva et ulcerativa, Stomatitis profunda ve tümörler ,  FMDppt , FMD Makro, FMD Koyun , Feline Eosinphilic Complex TabloBVDMD , Mavi Dil Makro , PPR Makro ve Mikro , Dişler , Abomasitis ulcerosa
Quiz 01 Özel Patoloji I, Quiz 01, Grup A, Özel Patoloji I, Quiz 01, Grup B Özel Patoloji I Quiz 1Şekiller ppt , Özel Patoloji I, Quiz 01, Sonuç Grup A , Özel Patoloji I, Quiz 01, Sonuç Grup B

Özel Patoloji-I, Set 03

KONU

Not, Resim, Şekil

Stomatitis'ler Actinobacillose , Mavi Dil Makroskobi , Feline eosinophilic stomatitis , IBR , Necrobacillose , RP , Neonatal ishal ,
Mikroskobik Resimler FMD, BT, PPR, RP , Actinobacillose
Alt Sindirim Kanalı Özofagus , Ön Mideler , RPT , Mide ve Abomasum , Barsaklar ve Barsak Hastalıkları PatolojisiBarsak Yangıları ve Karaciğer Hastalıkları

Özel Patoloji-I, Set 04

KONU

Not, Resim, Şekil

Sindirim ve Solunum Sistemi Mikroskobi Preparatları İndeks ve preparatlar , 16.11.2007 Tarihli Vize Sınavı Soruları

Özel Patoloji-I, Set 05

KONU

Not, Resim, Şekil

 Solunum Sistemi Solunum Sistemi Patolojisi

Özel Patoloji-I, Set 06

KONU

Not, Resim, Şekil

 Önceki İndeks Sayfaları Resimleri İndeks Sayfası 01 , İndeks Sayfası 02 , İndeks Sayfası 03 , İndeks Sayfası 04 , İndeks Sayfası 05 ,

İndeks Sayfası 06

 

 

26.02.2008 09:53:23

 

Count