TEKSTİL KİTAPLARI

 

Dokuma Makineleri
Prof.Dr. Halil Rifat ALPAY
Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Yeni İplikçilik Sistemleri
Prof.Dr. Şükriye ÜLKÜ
Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Dili: Türkçe,  ISBN: 975-6958-57-X
En x Boy:  Cilt: Karton Kapak Kağıt: Sayfa Adedi:108 sayfa
Basım Yeri: Uludağ Üniversitesi Basım Tarihi: 2002 Basım Numarası:


Tekstil Ön Terbiyesi
Pervin Aniş
Alfa Basım Yayım Dağıtım / Teknik-Matematik-Elektronik Dizisi
Dili: Türkçe ISBN: 975-316-109-3
En x Boy: 16 cm. x 23 cm. Cilt: Ciltsiz Kağıt: 1. Hamur Sayfa Adedi: 204  sayfa
Basım Yeri: İstanbul Basım Tarihi: 1998 Basım Numarası: 1
Bu kitap, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde vermekte olduğum Terbiye Teknolojisi derslerine bir temel oluşturmak üzere yazılmıştır. Her ne kadar bu kitapta temel proseslere değinildi ise de, son yıllardaki ekolojik yaklaşımlar ve sınırlamalar, bu proseslerden bir kısmının önemini yitirmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, bundan sonraki kitabımda terbiye proseslerinin ve bu proseslerde kullanılan kimyasalların çevresel açıdan etkilerini incelemeyi hedeflemekteyim... (Önsöz'den)


 

Tekstil Fiziği
Aslı HOCKENBERGER
Alfa Basım Yayım
Dili: Türkçe,  ISBN: 975877035-7
En x Boy: 16,5 x 23,5 cm, Cilt: Karton Kapak Kağıt: Sayfa Adedi: 256 sayfa
Basım Yeri: İstanbul Basım Tarihi:   28.05.2004 Basım Numarası: 1.
Fizik, tekstil teknolojisinde önemli bir rol oynar. Tekstil liflerinin, ipliklerinin ve kumaşlarının yapısı, fiziksel özellikleri ve bunların performanslarıyla ilişkilendirilmesi Tekstil Fiziği’nin konusudur. Bu kitapta sadece liflerin özellikleri incelenmiştir. Ayrıca liflerin davranışlarını ve yapılarını belirlemede önemli bir etken olan kristallenme ve lif morfolojisi de kitabın baş kısmında ele alınmıştır. Tekstil lifleri polimerik yapılar olduğu için polimerler konusu da kısaca değinilmiştir.
Bu kitap tekstil mühendisliği bölümlerinde okuyan ve lisans üstü çalışmalar yapan öğrenciler için hazırlanmıştır. Tekstil teknolojisinde çalışanlar için de bir temel oluşturması planlanmıştır.
• Polimerler ve özellikleri
• Polimerlerin kristalizasyonu
• Tekstil liflerinin yapısı
• Mekanik davranışın analizi
• Akma olayının incelenmesi
• Tekstil liflerine farklı doğrultularda kuvvet uygulanması
• Tekstil liflerinin optik özellikleri 


Dokuma Hazırlık Teknolojisi
Prof. Dr. Recep Eren
MKM (MARMARA KİTAP MERKEZİ YAYINLARI)
Dokuma kumaşlar, atkı ve çözgü olmak üzere iki iplik sisteminin birbiri ile bağlantı yapması ile oluşur. İplikhanede üretilen ipliklerin dokuma makinesinde kumaş üretilebilir hale getirilebilmesi için bir takım hazırlık işlemlerine tabi tutulması gerekir. Bunlar, ipliklerin dokumada atkı ve çözgü olarak kullanılmaya uygun bobinlere sarılması, çözgünün istenen sayı, genişlik ve uzunlukta leventlere sarılması, çözgülere haşıl işlemi uygulanması ile tahar ve düğüm işlemleridir. Bu işlemlere dokuma hazırlık işlemleri denilmektedir. Dokuma işleminde randıman ve dokunan kumaşın kalitesi büyük ölçüde dokuma hazırlık işlemlerinin kalitesine bağlıdır. İstenen kalitede gerçekleşmeyen dokuma hazırlık işlemleri dokuma randımanı ve kumaş kalitesini düşüreceği gibi bazı durumlarda dokuma işlemini olanaksız hale getirebilir. Konunun önemi dikkate alındığında tekstil endüstrimizin ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabilmesi açısından mevcut kaynakların yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Ülkemizin istihdam ve ihracat bakımından tartışmasız lokomotif sektörü olan tekstil sektörümüzün, dokuma hazırlık teknolojisi alanında bilimsel bilgiye dayalı kaynak ihtiyacını hafifletmeyi amaçlayan bu çalışma da, iplikhanede üretilen ipliklerin dokumaya hazır hale getirilmesi için 4 temel hazırlık işlemini resimlerle desteklenerek irdelenmiştir. Bunlar;
1- İpliklerin istenen boyut ve özelliklerde bobinlere sarılması,
2- Çözgünün hazırlanması,
3- Çözgü ipliklerinin haşıllanması,
4- Tahar veya düğümleme (iş bağ) işlemleridir.


 

Tekstil Lifleri
Mürüvvet Mangut/ Nevin Karahan
EKİN KİTABEVİ YAYINLARI
Dili: Türkçe   ISBN: 9758768530
En x Boy:16,5x23,5 cm . Cilt:Karton Kapak Kağıt:1. Hm.  Sayfa Adedi:  309 sayfa
Basım Yeri:  Basım Tarihi: 2005
Lif Nedir?
Lif tekstil ürünlerinin hammaddesi ve en küçük yapı birimidir. Lifler doğal olarak bitkilerden ve hayvanlardan veya yapay olarak sentetik hammaddelerden elde edilirler. Çeşitli işlemlerden sonra lifler önce iplik haline daha sonra da dokunarak, örülerek yada nonwoven tekniklerinden yararlanarak doku haline getirilirler. Dokuma ve örme tekniklerinin kulanılabilmesi için liflerin mutlaka iplik haline getirilmesi gerekmektedir. Bazı dokusuz yüzey tekniklerinde ise lifin iplik haline getirilmesi şart değildir. Mesela keçe, halıfleks gibi dokularda direk olarak lifler kullanılmaktadır. Lifler, iğneler yardımıylı birbiri içine geçirilerek bu tür dokular elde edilir. 


 

Müthiş Moda
Yazar: Michael Cox , Çeviren: Selda Göktan
TİMAŞ Yayınları / Eğlenceli Bilgi Dizisi
Dili: Türkçe Orjinal Dili: İngilizce ISBN: 975-362-488-3
En x Boy: 13 cm. x 19 cm. Cilt: Ciltsiz Kağıt: 3. Hamur Sayfa Adedi: 158
Basım Yeri: İstanbul Basım Tarihi: 2000
Önce bir parça bez ve bir miktar vücut boyası oldukça gürültülü bir moda kavgası çıkardı. Sonra buna herkes katıldı. Erkekler korse taktılar, kadınlar ayak bileklerini gösterdiler. Şimdi ise, modada hemen herşey beş dakikada bir değişiyor. Bu kitapla moda hakkında bilmediğiniz ve okuduğunuzda hayretler içinde kalacağınız şeyler öğreneceksiniz: Meyveli şapkalar, yarım metrelik ayakkabılar ve daha neler!... Bir anda dünyayı değiştiren modacıların çılgın fikirlerine gülmekten kendinizi alamayacaksınız!


 

Tekstil Kimyası
Doç. Dr. Osman Serindağ/ Öğr. Gör. Yusuf Ziya Halefoğlu
NOBEL KİTABEVİ-ADANA
Dili: Türkçe   ISBN:
En x Boy:15x21 cm . Cilt:Karton Kapak Kağıt:1. Hm.  Sayfa Adedi:  105 sayfa
Basım Yeri:  Basım Tarihi: 2003
Tekstil elyaflarının fiziksel özellikleriden boyarmadde bilgilerinden ve bazı teknolojik uyugulama bilgilerinden özelikle kaçınılmıştır çünkü bu tür bilgiler zaten ders kitaplarında yeterince bulunabilmektedir.  


 

Tekstil Malzeme Bilgisi
Banu Hatice Gürcüm
GRAFİKER YAYINLARI
Dili: Türkçe   ISBN: 9756355220
En x Boy:16x23,5 cm. Cilt:Karton Kapak Kağıt:  Sayfa Adedi:  404 sayfa
Basım Yeri:  Basım Tarihi: 2005
Bu kitap, Üniversitlerin Tekstil Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra, üniversite ve yüksek okulların, Teknik Liselerin ve Meslek Liselerinin Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı bölümlerinde okutulan; Tekstil Bilgisi, Tekstil Malzeme Bilgisi veya Lif Teknolojisi derslerini alan öğrenciler için hazırlanmıştır.
Kitabın bölümleri, Tekstil ürününün gördüğü işlemlerinin sırasını takip ederek gelişmektedir. Öğrenci, bu kitapla önce tekstil ürünlerinin ve modanın geçmişini irdeleyecek, daha sonra sırasıyla elyaf bilgisi, iplik bilgisi, yüzey bilgisi, tekstil terbiye bilgisi, tekstil ürünlerinin renklendirilmesi ve tekstil aksesuarları bilgisini bulacaktır.
“Tekstil Malzeme Bilgisi” kitabının amacı, öğrencilerin temel bir tekstil bilgisine sahip olmalarını sağlamak ve öğrencilerin tekstil materyal ve proseslerinin genel karakteristikleri ile ilgili olarak edindikleri pratik bilgilerle mesleki eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle konular, konu-kapsam bütünlüğü içinde sunulurken, verilen bilgilerin pratikteki uygulamalarla ilişkilendirilmesine çalışılmıştır. 


 

Tekstilde Kullanılan Lifler
Elvan ANMAÇ
Dokuz Eylül Yayınları
Dili: Türkçe ISBN: 975698168-7
En x Boy: 15,5 cm. x 22 cm. Cilt: Karton Kaak Kağıt: Sayfa Adedi: 228  sayfa
Basım Yeri: İzmir Basım Tarihi: 2004-Nisan Basım Numarası:
Tekstil lifleri 4000-5000 yıldır kumaş yapımında kullanılmaktadırlar. İlk kimyasal lifin ticari olarak üretildiği 1880'li yıllara kadar, lifler sadece bitki ve hayvanlardan elde edilmiştir. Günümüzde doğal liflerin yanı sıra 19. yüzyıldan beri sürekli gelişen ve her geçen gün çeşitli özellikleri geliştirilen bir çok kimyasal lif de tekstil alanında kullanılmaktadır.
Tekstil liflerinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri bu liflerden üretilen ipliğin, dokunan kumaşın veya örgü yüzeyinin özelliklerini belirleyen en önemli faktörlerin başında gelir. ''Tekstilde Kullanılan Lifler Özellikleri ve Kullanım Alanları'' tekstil sektöründe kullanılan liflerin fiziksel, mekanik, kimyasal özellikleri ve ürünlerin bakımları konusunda temel bilgileri içermektedir. 


 

Tekstil Terimleri Sözlüğü
(İngilizce - Almanca - Fransızca - Türkçe)
Ali Bayram, Kemal Kılıç, Zafer Ulusoy; Hazırlayan: Zafer Ulusoy
Fono Yayınları;
Dili: Her Dilden,  ISBN: 975471083X
En x Boy: 13.5x19. Cilt: Karton Kapak Kağıt: Sayfa Adedi: 496  sayfa
Basım Yeri: Basım Tarihi: 2002 Basım Numarası: 2.Basım
İngilizce, Almanca, Fransızca, tekstil terimlerinin Türkçe karşılıkları.
Türkçe tekstil terimlerinin İngilizce, Almanca ve Fransızca karşılıkları.
İplikçilik, dokuma, örme, terbiye, kimya gibi tekstil ile ilgili geniş bir alanda yaygın olarak geçen terim ve sözcükler.
İngilizce, Almanca ve Fransızca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den bu üç dile olmak üzere düzenlenmiş giysi ve renk isimlerini içeren alfabetik ek bölüm.  


 

Basit Yapılı Dokuma Örgüler
Elvan Anmaç, Nuray Yilmaz
Dokuz Eylül Yayinlari / Tekstil Dizisi
Dili: Türkçe,  ISBN: 975-698-127-X
En x Boy: 14 cm. x 21 cm, Cilt: Ciltsiz, Kağıt: 1. Hamur, Sayfa Adedi: 137 sayfa
Basım Yeri: İzmir Basım Tarihi:  2000 Basım Numarası: 1
Yüzyillardir insanligin en önemli gereksinimlerinden biri olarak süregelen örtünme gereksinimi, bu amaçla organik materyallerin kullanilmasindan bu yana günümüzün en önemli sektörlerinden biri olan tekstil setörünü yaratmistir. Bu sektör hammaddeden baslayarak iplik, dokuma, örme, boyama, baski, konfeksiyon gibi farkli üretim alanlarini bir araya getirmektedir.
Tekstilin en genis üretim alanlarindan biri olan dokumanin ve onun altyapisi olarak dokuma konstrüksiyonunun, teknigi ve sanati içinde barindiran komplike bir alan olmasi nedeniyle tekstil tasarimcilari ve mühendisleri açisindan bilinmesi büyük önem tasimaktadir. "Basit Yapili Dokuma Örgüler", dokuma kumaslarin üretimindeki temel kavramlari ve bu kumaslarin dokunmasinda kullanilan temel örgüleri içermektedir. 


 

Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri
Yrd. Doç. Miyase Çağdaş
Nobel Yayın Dağıtım-Teknik Kitaplar
Dili: Türkçe,  ISBN: 9755913599
En x Boy: 20,5x30 cm, Cilt: Karton Kapak Kağıt:1. Hm Sayfa Adedi: 130 sayfa
Basım Yeri: Basım Tarihi:  2002 Basım Numarası:
İnsanların doğal ihtiyaçlarından olan giyim, günümüzde sosyal boyutu ile daha da önem kazanmıştır. İnsanlar hakkındaki ilk yargının, kişinin dış görünüşü ve giyimine göre verildiği bir gerçektir. Giyimin yarattığı ilk intiba, insanların kişilik özelliklerinin tanınması ile değişse de ilk intiba çok önemlidir. Bu gerçeği, insanlar giysileri ile karşılanır, fikirleri ile uğurlanır sözü özetlemektedir. Kişinin çevresinde istediği etkiyi yaratabilmesi için, yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Böylece kişi kendi giysilerini seçmede veya hazırlamada daha bilinçli ve saclıklı karar verir. Vücut özelliğine ve modaya uygun, rahat, estetik provasız bir giysi hazırlamak, tekniğe uygun kalıp çizimi ile mümkündür. 


 

Tekstil Terimler Sözlüğü
Atila Ergür
Boğaziçi Üniversitesi
Dili: Türkçe,  ISBN: 975518148-2
En x Boy: , Cilt: Karton Kapak Kağıt:1. Hm. Sayfa Adedi: 320 sayfa
Basım Yeri:  İstanbul Basım Tarihi:  2004 Basım Numarası:
"Tekstil Terimleri Sözlüğü" genç yaşta kaybettiğimiz Sayın Atila Ergür'ün uzun yıllarını verdiği araştırma, derleme ve kaynak tarama çalışmalarının bir ürünüdür. Sözlük, tekstil ile ilgili endüstriyel, yerel ve geleneksel terim, uygulama, yöntem, makine ve kimyasal süreçler konularında ansiklopedik bilgiler içeren kapsamlı bir eserdir. Eserin tekstil ile ilgili çevrelerde ilgiyle karşılanıp bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu çalışmamızda tekstil terimlerinin -hatta çalışmaya katılanlar arasında bile- farklı kullanılış, kavranış ve yazılışları olduğunu gördük. Tüm uzman tavsiyeleri sonunda nihai biçim tercihleri yayınevimizin sorumluluğundadır. Eserin kavramlar üzerine bu yönde bir tartışma açması söz konusu olursa, bunun da önemli bir katkı oluşturacağını, çalışmanın bir görevini daha yerine getirmiş olacağını düşünüyoruz. 


Tekstil Terimler Sözlüğü
Nuri Özbalkan
ALFA yayınları
Dili: Türkçe,  ISBN: 9758052144
En x Boy: , Cilt: Ciltli  Kağıt: Sayfa Adedi: 1053 sayfa
Basım Yeri: İstanbul Basım Tarihi:  01.09.2000  Basım Numarası:
Türkiye'de ve dünyada Tekstil endüstrisi kadar hiçbir endüstri kolu büyük gelişme göstermemiştir. İmalat, teknik gelişmeler ve birçok yeni maddenin katılması ile (naylon ve perlon iplikleri) Tekstil endüstrisi ehemmiyetini daha da arttırmıştır. Bu gelişmeye ayak uydurabilmek için, genel istekler doğrultusunda ve de teknik literatürün takibinde sizlere yardımcı olabilmek amacı ile, bu sözlüğü uzun, yorucu çalışma ve araştırma sonucu meydana getirebildik. Takdir sizden. ... Malzeme bilgisi, fabrikasyonu, kimyası ve tekstil makinelerinin devamlı gelişmesi boyadan apreye, imalat sonrasından konfeksiyona kadar bütün konuların eserde yer almasına çalıştık... (Önsöz'den)


 

Dokuma Tekniği ve Sanatı (Cilt I)
Prof.Dr. Güngör BAŞER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

Dokuma Tekniği ve Sanatı (Cilt II)
Prof.Dr. Güngör BAŞER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler
Prof.Dr. Gülseren YAZICIOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

İş ve Zaman Etüdü
Prof.Dr. M. Nazmi ERCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Tekstil Materyallerinde Mukavemet Testleri
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

Konfeksiyon İşletmelerinde Kesimhane Planlamasında Kullanılmak Üzere Bir Zaman Belirleme Modeli
Prof.Dr. Gülseren KURUMER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

Örmecilik Esasları
Doç.Dr. Fatma ÇEKEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

Süprem Kumaşlarda Görülen May Dönmesi Nedenleri ve Önleme Metodları
Doç.Dr. Fatma ÇEKEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Tekstil Terbiye İşlemlerinde Enzimler
Doç.Dr. Merih SARIIŞIK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Hazırgiyim'de Ölçüler


 

Tekstil/Hazırgiyim Ürünleri İçin Bakım Talimatları


Tekstil/Hazırgiyim Ürünlerinde Aranan Kalite Kriterleri


 

Tekstil/Hazırgiyim'de Kullanılan İngilizce/Almanca/Türkçe Terimler


Hazırgiyim Ürünlerinde Paketleme


Hazırgiyim'de Tela Şeçme ve Kullanma


 

Atkı Örmeciliğine Giriş
Prof. Dr. Arzu Marmaralı
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Çözgülü Örmede Teknik Tekstiller
Dipl. İng. Nural Bağdatlı, Öğr. Gör. İnci Bağdatlı
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Çırçırlama Teknolojisi
Öğr. Gör. Seçkin Çamlı
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Erkek Klasik Dış Ve Üst Giysilerde Kalıpçılık
Prof. Dr. Çetin Erdoğan
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Dokuma Kumaş Analizi ve Desenlendirme Bilgisi
Öğr. Gör. Yılmaz Bali
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Farklı Rotor Tiplerinin Open-End Rotor İpliği Özelliklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Genel Terbiye ve Bitim İşlemleri
Doç. Dr. Süleyman Çoban
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Giysi Kalıpçılığı Esasları
Doç. Dr. Ziynet Öndoğan
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Open-End Roter İplik Eğirme Teknolojisi
Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Tekstil Konfeksiyonunda İş Etüdü
Yrd. Doç. Dr. Mücella Güner
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Tekstil Terbiyesinde Aplikasyon Yöntem Ve Makinaları
Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Tekstil Terbiyesinde Yıkama Yöntemleri
Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Terbiye Haslıkları Açısından Konfeksiyon Malzeme Muayeneleri
Doç. Dr. Süleyman Çoban
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Renk Bilgisi Ölçümü ve Reçete Çıkarma
Prof. Dr. Kerim Duran
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Örme Terimleri ve Tanımları
Prof. Dr. Arzu Marmaralı, Yrd. Doç. Dr. Serap Dönmez Kretzschmar
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Kimyasal Lifler
Prof. Dr. Necdet Seventekin
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Konfeksiyonda Kalite Kontrol
Öğr. Gör. Serpil Kaya
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Özdil
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Kimyasal Tekstil Muayeneleri
Prof. Dr. Necdet Seventekin
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Genel Terbiye Teknolojisi
Prof. Dr. Abbas Yurdakul, Ar. Gör. Rıza Atav
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


 

Tekstil Kimyası
Prof. Dr. Necdet Seventekin
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Characterısatıon Of Structure And Propertıes Of A Selectıon Of Polyacryl
Prof. Dr. Faruk Bozdoğan, Dr. İsmail Karacan, Yuk. Muh. İsmail Tiyek
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Boya Baskı Esasları
Prof.Dr.Abbas Yurdakul, Ar.Gör.Rıza Atav
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü


 

Makromolekül Kimyası
Prof.Dr.Necdet Seventekin
Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 


Doğal Lifler
Öğr.Gör. Aysun Sağbaş
 Mersin Üniversitesi
Dili: Türkçe,  ISBN:
En x Boy:  Cilt:  Kağıt: Sayfa Adedi: 74  sayfa
Basım Yeri: Mersin Basım Tarihi:  2002 Basım Numarası:
Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması, Tekstil Liflerinin Yapısı, Doğal Elyaf Türlerinin İncelenmesi...


Desenler
---
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Tekstil Bölümü


Kumaş Yapı Bilgisi Çift Katlı Kumaş Örgüleri
Bahattin Şeber 
Birsen Yayınevi
Dili: Türkçe,  ISBN: 975 511 339 8
En x Boy: 18.5×25 cm Cilt:  Kağıt: Sayfa Adedi: 137 sayfa
Basım Yeri:  Basım Tarihi: 2003


Lif ve Elyaf Kimyası
Mehmet Saçak  
Gazi Kitabevi
Dili: Türkçe,  ISBN: 975-8640-26-7
En x Boy:  Cilt: Karton Kapak Kağıt:1. Hamur Sayfa Adedi:195 sayfa
Basım Yeri:  Basım Tarihi: 2002


 
 
 

Copyright © 2005 - 2022

Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Oda No: 217 / Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer / BURSA

Tel: +90 (224) 294 20 68 / Fax: +90 (224) 294 19 03 / serkantezel@uludag.edu.tr